top of page

Acerca de

20221213_095113.jpg

Dagbesteding

 

Voor wie

Atelier Morrison richt zich op volwassenen die een ondersteuningsvraag hebben zoals een (verstandelijke) beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel) of een lichte vorm van dementie.

Door de huiselijke sfeer is Atelier Morrison erg laagdrempelig. Centraal staat een actieve invulling van de dag, waarbij de deelnemers de regie zoveel mogelijk in eigen hand houden.

In een persoonlijke en uitdagende omgeving waar een groot samenhorigheid heerst, richt Atelier Morrison zich op het bieden van activiteiten waarin aandacht is voor beweging, ontmoeting en ontplooiing van het individu.

Daarnaast maken wij meer malen per jaar van de gelegenheid gebruik om extra aandacht te besteden aan de onderlinge verbondenheid van de deelnemers. Dit doen wij door het organiseren van evenementen waar iedereen welkom is om op zijn/haar manier deel te nemen: mantelzorgdag, paasontbijt, kerstlunch etc.

Om iedere dag zonder zorgen te laten verlopen organiseert Atelier Morrison zelf het vervoer van en naar de dagbesteding. Door deze service zijn er korte lijnen tussen deelnemer en Atelier Morrison en ziet de deelnemer altijd een vertrouwt gezicht aan de deur

Financiering

Ook kunnen wij helpen bij de administratieve handelingen om de financiering te regelen.

U kunt gebruik maken van de dagbesteding bij Atelier Morrison door een Persoons Geboden Budget (PGB) vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO/PGB), de Wet Langdurige Zorg (WLZ/PGB) of uit eigen middelen. Met een PGB bepaalt u zelf bij wie u de zorg inkoopt.

De PGB wordt niet op de eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank beheert budgetten en regelt alle betalingen. Het aantal dagdelen dat u kunt afnemen is afhankelijk van uw indicatie. Heeft u al een indicatie of heeft u vragen over een indicatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

bottom of page