top of page

Dagbesteding

huiskamer

Voor wie

Morrison richt zich op iedereen die een ondersteuningsvraag heeft zoals (licht) verstandelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel) of een lichte vorm van dementie.

Door de huiselijke sfeer is Atelier Morrison erg laagdrempelig. Centraal staat een actieve invulling van de dag, waarbij de deelnemers de regie zoveel mogelijk in eigen hand houden. In een persoonlijke en uitdagende omgeving waar een groot samenhorigheid heerst, richt  Atelier Morrison zich op het bieden van activiteiten waarin aandacht is voor beweging, ontmoeting en ontplooiing van het individu. Daarnaast maken wij meer malen per jaar van de gelegenheid gebruik om extra aandacht te besteden aan de onderlinge verbondenheid van de deelnemers. Dit doen wij middels het organiseren van evenementen waar iedereeen welkom is om op zijn/haar manier deel te nemen: disco avonden, paasontbijt, kerstlunch etc. Uiteraard gebeurt dit mits de coronamaatregelen dit toelaat en volgens de RIVM richtlijnen.

 

Vervoer

Om iedere dag zonder zorgen te laten verlopen organiseert Atelier Morrison zelf het vervoer van en naar de dagbesteding. Door deze service zijn er korte lijnen tussen u en Atelier Morrison en ziet u altijd een vertrouwd gezicht aan de deur

Financiering

Wij kunnen u ook helpen bij de administratieve handelingen om de financiering te regelen.

U kunt gebruik maken van de dagbesteding bij Stichting Morrison middels een Persoons Geboden Budget (PGB) vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of uit eigen middelen. Bij een PGB bepaalt u zelf bij wie u de zorg inkoopt. De PGB wordt niet op de eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank beheert budgetten en regelt alle betalingen. Het aantal dagdelen dat u kunt afnemen is afhankelijk van uw indicatie. Heeft u al een indicatie of heeft u vragen over een indicatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

bottom of page