top of page

Missie en visie

willem_edited_edited.jpg

Missie

Atelier Morrison is een nieuwe vorm van dagbesteding voor mensen met een hulpvraag zoals een {verstandelijke) beperking, dementie of NAH (niet aangeboren hersenletsel) met als doel hen een veilige plek te bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Wij kijken daarbij 

vooral naar de mogelijkheden van elke individuele deelnemer en passen de vormen van activerende dagbesteding daarop aan. Dit gebeurt in kleine groepen met ruimte voor persoonlijke aandacht.

 

Visie

Bij Atelier Morrison gaan wij ervan uit én is het onze ervaring dat, wanneer je een klimaat schept waarin mensen gezien worden in hun talenten, ze gaan groeien en bloeien. Uit ervaring is gebleken dat het verrijkend is als deelnemers meedoen aan het formuleren van de gezamenlijke visie. Immers iedereen kan zich het hele levenslang blijven ontwikkelen, óók mensen met een hulpvraag. ​

Speerpunten

  • Kleinschalig en laagdrempelig

  • Creatief en buurtgericht

  • Maatwerk

  • Gezelligheid en persoonlijk benadering

  • Gezonde mix van leeftijdsgroepen en zorgbehoeften.

bottom of page